Thứ tư, 07/12/2022 07:50 (GMT+7)
Tự hào đội ngũ Doanh nhân Việt Nam
Thực tế chứng minh rằng, Doanh nhân Việt Nam đang ngày càng hội nhập mạnh mẽ và sâu sắc với thế giới. Đội ngũ Doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
Doanh nhân Việt Nam – Sự phát triển xuyên thế kỷ
Doanh nhân Việt Nam là một cộng đồng rất đa dạng, hình thành từ nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội nhưng họ có một đặc điểm chung là làm công việc kinh doanh với mục tiêu đạt được sự giàu có và thành đạt.