Thứ năm, 07/07/2022 03:36 (GMT+7)
Bãi bỏ quy định về khung giá đất
Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Vì sao nên bỏ hạn mức tín dụng?
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, kiểm soát tín dụng là cần thiết để tránh rủi ro của việc tín dụng tăng trưởng quá cao. Bởi lẽ, đặc thù của nền kinh tế nước ta là vốn đầu tư dựa rất lớn vào nguồn vốn của hệ thống ngân hàng.