Thứ hai, 27/05/2024 00:17 (GMT+7)
Bắc Ninh trong top đầu về Chuyển đổi số
Ngành Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh, hoàn thành 100% các nhiệm vụ đăng ký với UBND tỉnh, Chỉ số xếp hạng DTI (chuyển đổi số) của tỉnh duy trì ở thứ hạng cao, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố.