Chủ nhật, 11/04/2021 08:42 (GMT+7)
EVN gặp khó trong huy động ‘nguồn linh hoạt’
Trong các tháng đầu năm, EVN gặp một số khó khăn trong huy động nguồn linh hoạt (các tổ máy thủy điện phải thay đổi linh hoạt công suất để bù đắp thay đổi năng lượng tái tạo; Tăng số lần khởi động, thay đổi công suất các tổ máy nhiệt điện than,...).
Địa nhiệt: Nguồn năng lượng mới trong tương lai
Địa nhiệt là dạng năng lượng sạch và bền vững. Vì vậy, phát triển địa nhiệt sẽ mang lại một nguồn năng lượng mới thân thiện với môi trường, nâng cao năng lực, trình độ cho các nhà khoa học và góp phần xây dựng nền kinh tế xanh mà Việt Nam đang hướng đến.
Kỳ vọng ở tăng trưởng xanh
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, giai đoạn 2021 - 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam theo hướng bền vững, hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế và phù hợp với cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
Indonesia khuyến khích công nghiệp xanh
Indonesia đang khuyến khích ngành công nghiệp xanh, trong đó sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, tái chế vật liệu cũng như sử dụng chất thải như một nguồn năng lượng thay thế.
Phát triển nuôi trồng biển theo hướng bền vững
Việt Nam có rất nhiều lợi thế để phát triển nuôi biển, là quốc gia đứng thứ 4 thế giới về nuôi trồng thủy sản. Nuôi trồng biển đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh vùng ven biển.