Thứ năm, 29/02/2024 05:40 (GMT+7)
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Qua đó lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức cá nhân.
Khai thác tận thu khoáng sản là gì?
Theo Điều 67 Luật Khoáng sản 2010, khai thác tận thu khoáng sản được định nghĩa như sau: Khai thác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ.