Chủ nhật, 03/07/2022 04:15 (GMT+7)
Làm gì để bảo vệ môi trường ở các KCN?
Trước những bất cập trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững ở các KCN truyền thống thì hướng phát triển KCN sinh thái được coi là giải pháp để hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

🎬 Media

🌏 Môi trường xanh

💲Kinh tế xanh

📈 Phát triển bền vững

🏙 Bất động sản xanh

🗞 Chính sách Môi trường

🤝 Kết nối