Thứ sáu, 28/01/2022 01:03 (GMT+7)
Tạp chí Kinh tế Môi trường số 173+174 - Tháng 1+2/2021
Với mỗi tờ báo, Tạp chí, số báo Tết – Chào Xuân mới luôn là ấn phẩm đặc biệt, được chờ đón nhất trong năm. Đây sẽ là thời khắc để nhìn lại những gì đã làm được và chưa làm được trong một năm cũ sắp qua, làm nền tảng cho những hoạch định trong năm mới.
Tạp chí Kinh tế Môi trường số 171 - Tháng 12/2020
20 năm trôi qua kể từ khi TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam được thành lập và hoạt động, chúng ta đã đoàn kết bên nhau, cùng các hội bạn trong “đại gia đình” trí thức Việt Nam - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) không ngừng nỗ lực.