Thứ tư, 02/12/2020 12:27 (GMT+7)
Đề xuất quy định tình huống khẩn cấp về thiên tai
Bộ NN&PTNT đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. Trong đó, Bộ đề xuất quy định tình huống khẩn cấp về thiên tai.