Thứ ba, 24/05/2022 00:08 (GMT+7)
Đánh bắt hải sản là 'nạn nhân' nhưng ở mức độ nào đó cũng là 'tác nhân' của rác nhựa đại dương
Những nghiên cứu gần đây nhất đã cho thấy, nếu không có giải pháp khắc phục thì rác nhựa sẽ là thủ phạm ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái đại dương và chắc chắn ảnh hưởng xấu tới nguồn lợi hải sản, sản lượng đánh bắt và giảm thu nhập của lượng lao động lớn.