Thứ tư, 08/02/2023 17:03 (GMT+7)
TP.HCM: 3 kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023
Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM vừa đưa ra 3 kịch bản dự báo về tăng trưởng kinh tế TP trong năm 2023, cả 3 kịch bản được xây dựng với giả định các yếu tố tác động tăng trưởng ở góc độ tổng cung, tổng cầu và phân tích năng lực nội tại của địa phương.