Thứ bảy, 13/07/2024 23:39 (GMT+7)
Thúc đẩy tiến trình xây dựng đô thị xanh
Theo cam kết của Việt Nam tại COP26, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2050, ít nhất 50% khu đô thị mới và 10% tổng số đô thị đạt tiêu chí đô thị xanh, phát thải cácbon thấp.