Thứ bảy, 28/05/2022 01:32 (GMT+7)
Ô nhiễm do rác thải nhựa là thảm họa cuộc sống tại các nước nghèo nhất
Một báo cáo mới của tổ chức phi chính phủ của Anh, Tearfund chỉ ra 4 trong số các công ty gây ô nhiễm nhựa dùng một lần lớn nhất là Coca-Cola, Pepsi-Co và Unilever. Những hình ảnh từ Tanzania cho thấy ô nhiễm do rác thải nhựa đang là thảm họa của cuộc sống tại các nước nghèo nhất trên thế giới.