Thứ bảy, 28/05/2022 01:11 (GMT+7)
Rác và nhựa chính là các nguồn lực kinh tế
Phân loại, thu gom và tái chế chất thải là giải pháp thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của thị trường nguyên vật liệu thứ cấp phù hợp với điều kiện địa phương. Bởi thực tế, rác và nhựa chính là các nguồn lực kinh tế.
Hành động khẩn cấp để chống ô nhiễm nhựa
Ô nhiễm nhựa, nếu không được kiểm soát, sẽ trở thành một yếu tố góp phần vào cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6. Cảnh báo của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đang thúc đẩy nước ta nỗ lực hơn để chống lại ô nhiễm nhựa.
OECD: Thế giới đã sử dụng 460 triệu tấn nhựa năm 2021
Ngày 22/2, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) công bố báo cáo cho biết 9% rác thải nhựa được tái chế trên toàn thế giới, nên cần thiết lập các giải pháp mang tính toàn cầu trước thềm các cuộc đàm phán về một hiệp ước quốc tế đối về vấn đề này.