Thứ bảy, 23/10/2021 14:13 (GMT+7)
ASEAN thúc đẩy phong trào chống rác thải nhựa
Việc loại bỏ rác thải nhựa cần phải thay đổi, bằng cách chuyển đổi hình thức sử dụng và xử lý. Ngoài ra, các quốc gia cũng cần chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm tìm cách thiết kế những sản phẩm không tạo ra chất thải hoặc có thể được tái sử dụng.
Mô hình mới thu gom rác trên sông
Hệ thống thu gom tự động rác nổi trên sông Cần Thơ do TOC nghiên cứu, nhằm ngăn chặn và thu gom rác thải nhựa trôi nổi trên sông Cần Thơ, tạo được an toàn cho nguồn mặt lại tạo thêm vẽ mỹ quan vùng đô thị sông nước.