Thứ ba, 07/12/2021 21:10 (GMT+7)
Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước
Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, trong tháng 8, Cục sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nêu trên theo tiến độ, đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước…