Thứ tư, 28/09/2022 19:07 (GMT+7)
Nan giải bài toán xử lý rác thải vùng cao Nghệ An
Với tốc độ phát triển dân số, các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong những năm gần đây của các huyện vùng cao Nghệ An, vấn đề thu gom, xử lý rác thải trở thành câu chuyện đáng báo động cho môi trường sống.