Thứ hai, 24/06/2024 00:09 (GMT+7)
Thứ năm, 14/03/2024 06:00 (GMT+7)

Lâm Đồng: Tiến độ đấu giá khoáng sản tận thu trong quá trình nạo vét hồ thủy lợi, thủy điện rất chậm

Theo dõi KTMT trên

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiến độ triển khai thực hiện thủ tục, tổ chức đấu giá khoáng sản thu hồi, tận thu trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện rất chậm, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và nguồn cung ứng vật liệu xây dựng.

Cụ thể, ngày 27/02/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra hiện trường nạo vét lòng hồ thủy điện trên địa bàn huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Sau khi nghe các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ, kết quả triển khai thực hiện đấu giá lượng khoáng sản thu hồi của các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động nạo vét trong phạm vi lòng hồ thủy lợi, thủy điện, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các sở đã chủ động, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hồ sơ thủ tục, tổ chức đấu giá khối lượng cát, sạn, sỏi đã được thu hồi, tận thu trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Lâm đánh giá tiến độ triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kết quả triển khai thực hiện đấu giá lượng khoáng sản thu hồi của các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động nạo vét trong phạm vi lòng hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn quản lý còn rất chậm, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và nguồn cung vật liệu xây dựng.

Lâm Đồng: Tiến độ đấu giá khoáng sản tận thu trong quá trình nạo vét hồ thủy lợi, thủy điện rất chậm - Ảnh 1
Việc chậm đấu giá khối lượng khoáng sản thu hồi của các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động nạo vét trong phạm vi lòng hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn quản lý ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và nguồn cung vật liệu xây dựng. Ảnh minh họa

Từ tình hình thực tế, mới đây UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ, thực hiện có hiệu quả việc đấu giá tài sản là khoáng sản cát, sạn, sỏi tận thu trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện nạo vét thu hồi khoáng sản trong phạm vi lòng hồ thủy lợi, thủy điện theo đúng phạm vi, ranh giới, nội dung theo giấy phép đă cấp; chấp hành các quy định về an toàn lao động đường thủy và chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tin tuyên truyền và yêu cầu tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi biết khoáng sản thu hồi sau nạo vét là tài sản nhà nước, do đó: trong quá trình hoạt động nạo vét, nếu phát hiện khoáng sản thì tập trung bảo vệ và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để hướng dẫn xử lý và tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc cần xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện (theo mốc thời gian hoàn thành) và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tổ chức đấu giá khối lượng cát, sạn, sỏi đă được thu hồi, tận thu (tập kết tại bãi) trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện theo chỉ đạo của UBND tỉnh; hoàn thành hồ sơ, thủ tục và tổ chức đấu giá khoáng sản đã thu hồi, tập kết tại bãi trước ngày 30/5/2024; kịp thời báo cáo đề xuất những nội dung có liên quan (nếu có).

Phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản đã tập kết tại bãi; chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, khoáng sản tập kết tại bãi trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước, chậm trễ trong tổ chức đấu giá khối lượng cát, sạn, sỏi đã được thu hồi, tận thu trên địa bàn gây ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và nguồn cung vật liệu xây dựng.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Công thương làm việc cụ thể với các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động nạo vét có tận thu khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa thuỷ điện để rà soát tình trạng hoạt động (trường hợp không hoạt động thì đề nghị thu hồi Giấy phép theo quy định), hồ sơ, thủ tục pháp lý và khối lượng khoáng sản tập kết trên bờ hoặc tại bãi; đề nghị dừng hoạt động hoặc tự nguyện trả, thu hồi Giấy phép đă được cấp theo quy định; báo cáo cụ thể từng trường hợp về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2023.

Có văn bản xin ý kiến Bộ Công Thương về đơn vị, đối tượng được cấp Giấy phép hoạt động trong phạm vị bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện có tận thu khoáng sản (cấp phép cho chủ đập, chủ hồ hay là tổ chức, cá nhân khác); đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch duy tu sửa chữa, bảo dưỡng, nạo vét hồ thủy điện; hoàn thành trước ngày 20/3/2024.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm việc cụ thể với các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động nạo vét có tận thu khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa thuỷ lợi để rà soát tình trạng hoạt động (trường hợp không hoạt động thì đề nghị thu hồi Giấy phép theo quy định), hồ sơ, thủ tục pháp lý và khối lượng khoáng sản tập kết trên bờ hoặc tại bãi; đề nghị dừng hoạt động hoặc tự nguyện trả, thu hồi Giấy phép đã được cấp theo quy định; báo cáo cụ thể từng trường hợp về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2023.

Có văn bản xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đơn vị, đối tượng được cấp Giấy phép hoạt động trong phạm vị bảo vệ đập, hồ chứa lợi có tận thu khoáng sản (cấp phép cho chủ đập, chủ hồ hay là tổ chức, cá nhân khác); đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch duy tu sửa chữa, bảo dưỡng, nạo vét hồ thủy lợi; hoàn thành trước ngày 20/3/2024.

Ngoài ra, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát lại hình thức giao cho UBND cấp huyện, thành phố xác định, phê duyệt giá khởi điểm, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/03/2024; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp tục đôn đốc, theo dõi tiến độ và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện đấu giá khối lượng khoáng sản thu hồi từ các dự án nạo vét lòng hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh; định kỳ bào cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30 hàng tháng.

Thanh Tùng

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Tiến độ đấu giá khoáng sản tận thu trong quá trình nạo vét hồ thủy lợi, thủy điện rất chậm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới