Thứ hai, 14/06/2021 22:46 (GMT+7)
Lính biển 'sống xanh'
Trước tác động của ô nhiễm môi trường ngày càng cao, bộ đội Hải quân ở khắp các miền của Tổ quốc thực hiện nếp sống xanh, sống sạch, chung tay bảo vệ môi trường với hành động “Sống xanh vì không gian sinh tồn”.