Thứ bảy, 28/05/2022 02:22 (GMT+7)
Không đánh đổi môi trường trong thu hút vốn FDI
Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng là thông điệp được Chính phủ đề cập nhiều lần. Bản thân mỗi doanh nghiệp cũng nhận thức được rằng, nếu không gắn việc sản xuất với bảo vệ môi trường thì họ sẽ không có cơ hội phát triển bền vững.