Chủ nhật, 11/04/2021 07:09 (GMT+7)
Cây xanh cho đô thị
Xanh - đang là tiêu chí hướng tới của nhiều thành phố. Nhưng, phủ xanh cho môi trường đô thị không chỉ vung tiền ra là có được, mà còn cần nhiều hơn thế: Một nghiên cứu khoa học nghiêm túc.
Kỳ vọng ở tăng trưởng xanh
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, giai đoạn 2021 - 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam theo hướng bền vững, hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế và phù hợp với cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
Phát triển nuôi trồng biển theo hướng bền vững
Việt Nam có rất nhiều lợi thế để phát triển nuôi biển, là quốc gia đứng thứ 4 thế giới về nuôi trồng thủy sản. Nuôi trồng biển đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh vùng ven biển.
Để môi trường sống tốt hơn
Trong suốt cuộc đời, mỗi người phải dành nửa thời gian để đi bộ. Thế nên, nói không quá lời, chất lượng sống đô thị được phản ánh qua chất lượng giao thông bộ hành.