Chủ nhật, 16/06/2024 21:45 (GMT+7)
MRC sẽ củng cố hệ thống quan trắc sông Mê Kông
Tiến sỹ An Pich Hatda hy vọng sẽ củng cố hệ thống quan trắc sông để tăng cường hiệu suất, khả năng thu thập, truyền dữ liệu thời gian thực về lượng mưa, mực nước và dữ liệu môi trường khác nhằm phát triển và quản lý dòng sông một cách có trách nhiệm.
Ô nhiễm bao trùm những dòng sông Đông Nam Á
Quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng đã khiến nhiều con sông trong khu vực bị ô nhiễm nặng với chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp, khiến chỉ số chất lượng nước (WQI) lên trên ngưỡng không an toàn.