Thứ bảy, 23/10/2021 14:43 (GMT+7)
[VIDEO] 'Sài Gòn ôm tôi'
Đôi khi, chỉ một cái ôm là đủ. Nhưng hôm nay, hãy cứ ôm lấy nhau trong tâm. Hẹn một ngày bình an, ôm siết nhau giữa Sài Gòn vậy.