Chủ nhật, 13/06/2021 13:25 (GMT+7)
Indonesia khuyến khích công nghiệp xanh
Indonesia đang khuyến khích ngành công nghiệp xanh, trong đó sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, tái chế vật liệu cũng như sử dụng chất thải như một nguồn năng lượng thay thế.
Doanh nghiệp và trách nhiệm với Môi trường - Xã hội
“Không nên chỉ dừng ở các nghĩa vụ về đạo đức hay giá trị về mặt hình ảnh, mà cần đặt trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường và xã hội như là trách nhiệm thực chất và nội tại”, Luật sư Hà Huy Phong cho biết.