Thứ tư, 28/02/2024 13:23 (GMT+7)
2024 - năm của Việt Nam
Năm 2024 gửi tới không nhiều tín hiệu lạc quan cho kinh tế toàn cầu, nhưng là năm của Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam, cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler nhìn nhận.
TIN BUỒN
Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Môi trường cùng gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:
10 sự kiện môi trường nổi bật trong năm 2023
Bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua; Thành lập Hội đồng EPR quốc gia,... những sự kiện môi trường nổi bật của Việt Nam và thế giới trong năm 2023.