Thứ hai, 15/07/2024 03:37 (GMT+7)
Thứ sáu, 21/06/2024 08:00 (GMT+7)

Báo chí VUSTA liên tục đổi mới, nâng cấp để phụng sự bạn đọc tốt hơn

Theo dõi KTMT trên

Báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử dân tộc mà còn là nguồn cảm hứng, là niềm tự hào và là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm99 năm hình thành và phát triển của nền Báo chí Cách mạng (BCCM) Việt Nam, đó là một hành trình đồng hành cùng dân tộc với bao thăng trầm và vinh quang. BCCM Việt Nam không chỉ để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử dân tộc mà còn là nguồn cảm hứng, là niềm tự hào và là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), Phóng viên Tạp chí Kinh tế Môi trường có cuộc phỏng vấn TSKH.Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Báo chí không ngừng khẳng định vai trò, vị thế

-Thưa ông, hướng tới dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam,hệ thống cơ quan báo chí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã và đang tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nào?

- TSKH. Phan Xuân Dũng: Trước hết, các nhiệm vụ quan trọng của báo chí VUSTA phải dựa trên Kế hoạch số 316-KH/BTGTW ngày 29/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương Kỷ niệm 100 năm Ngày BCCM Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW, ngày 19/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025.

Báo chí VUSTA liên tục đổi mới, nâng cấp để phụng sự bạn đọc tốt hơn - Ảnh 1
TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Từ sự chỉ đạo sát sao của Đảng, VUSTA đã có những chương trình, kế hoạch cụ thể gửi tới các cơ quan báo chí trong hệ thống cơ quan báo chí VUSTA, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng sau đây:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của BCCM Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh và tri ân những thế hệ người làm báo, các cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; bồi dưỡng, giáo dục niềm tự hào, lòng yêu nghề đối với những người làm báo hôm nay.

Thứ hai, khẳng định sự quan tâm chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với báo chí; sự đồng hành, ủng hộ, tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân đối với sự phát triển của nền BCCM Việt Nam.

Thứ ba, tổ chức các hoạt động, sự kiện để kỷ niệm dấu mốc 100 năm BCCM Việt Nam; đánh giá, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu 100 năm qua của BCCM; xác định tầm nhìn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đối với BCCM trong giai đoạn mới.

Thứ tư, tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách, nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển của báo chí góp phần xây dựng đội ngũ báo chí ngày càng vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt yêu cầu “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ năm, chuẩn bị và thực hiện tốt nhất công tác báo chí hướng tới Đại hội lần thứ IX Liên hiệp Hội Việt Nam dự kiến vào cuối năm 2025. Đó là kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ VIII; những sự kiện và tấm gương triêu biểu; những kiến nghị mong muốn của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; kế hoạch phát triển Liên hiệp Hội.

Xin ông hãy chia sẻ về giá trị cốt lõi của nền BCCM trong dòng chảy lịch sử của dân tộc qua 100 năm hình thành và phát triển?

- TSKH. Phan Xuân Dũng: Nền BCCM ngay từ những ngày đầu sơ khai đến nay có thể khẳng định là rất đáng tự hào, đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Đảng của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước cũng như bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Trong những ngày đầu tiên của cuộc cách mạng giải phóng, BCCM đã được xác định là một công cụ quan trọng trong việc phổ biến tư tưởng, văn hóa và tri thức. Mỗi cơ quan báo chí không chỉ đơn thuần là thông tin mà còn là ánh sáng của tư tưởng, của đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, soi đường cho Nhân dân tiến bước.

Qua từng giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, BCCM Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phản ánh trung thực, bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc. Để thực hiện được điều này, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người đã sáng lập và chỉ đạo một số tờ báo quan trọng, góp phần định hình lịch sử và sự phát triển của BCCM Việt Nam như sự ra đời của tờ Thanh Niên, Cơ quan ngôn luận của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”. Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã ra số đầu tiên ngày 21/6/1925, là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Qua bàn tay, khối óc và trí tuệ của Người, BCCM đã trở thành vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, thể hiện tư tưởng, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân vào sự nghiệp chung của đất nước.

Trong suốt gần 100 năm qua, BCCM Việt Nam đã không chỉ ghi nhận những thời khắc lịch sử, mà còn là nguồn cảm hứng cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển quốc gia. Các nhà báo không ngừng nêu bật những giá trị cao đẹp, tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Báo chí VUSTA liên tục đổi mới, nâng cấp để phụng sự bạn đọc tốt hơn - Ảnh 2
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu thăm gian trưng bày Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Khi đất nước bước vào thời kỳ độc lập, BCCM Việt Nam không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là diễn đàn mở, nơi phản ánh sinh động ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Điều này góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tiến bước vào tương lai tươi sáng.

BCCM Việt Nam đã chứng tỏ vai trò không thể thiếu của mình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là "chiếc cầu nối" giữa chính quyền và Nhân dân, vừa phản ánh đời sống xã hội, vừa khơi nguồn, lan tỏa những điều tốt đẹp, đồng thời phê phán, đấu tranh chống lại cái xấu, cái tiêu cực, qua đó góp phần vào sự phát triển của xã hội. BCCM Việt Nam đã không ngừng khẳng định vị thế và vai trò không thể thiếu của mình trong việc định hướng và định hình tư tưởng, góp phần tạo dựng động lực phát triển cho đất nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, hòa cùng dòng chảy của thời đại, BCCM không chỉ là phương tiện thông tin mà còn trở thành nguồn cảm hứng và sức mạnh tinh thần vô giá, đồng hành cùng quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Báo chí VUSTA giữ vững bản sắc

Vậy, nhiệm vụ, vai trò của hệ thống báo chí của VUSTA đối với nền báo chí cách mạng như thế nào?

- TSKH. Phan Xuân Dũng:Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghiệ Việt Nam hiện có 70 cơ quan báo chí. Trong đó, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương trực tiếp quản lý một cơ quan báo chí (Báo Tri thức và Cuộc sống) và gián tiếp quản lý là 22 cơ quan báo chí thuộc các tổ chức khoa học công nghệ (Viện) và 47 cơ quan báo chí thuộc hội ngành toàn quốc quản lý.

Báo chí VUSTA luôn chấp hành các chỉ đạo của Đảng, đó là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Liên hiệp Hội, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không ngừng cải thiện nội dung, phương pháp làm báo, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin ngày càng cao của các nhà khoa học, trí thức và bạn đọc cả nước.

Một trong những thế mạnh đặc biệt của báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam là thông tin về khoa học và công nghệ (KH&CN), truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam…

Báo chí VUSTA liên tục đổi mới, nâng cấp để phụng sự bạn đọc tốt hơn - Ảnh 3
VUSTA gặp mặt cơ quan báo chí kỷ niệm 99 năm ngày BCCMVN năm 2024.

Thời gian qua, báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã không ngừng cải thiện nội dung, phương pháp làm báo, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin ngày càng cao của các nhà khoa học, trí thức và bạn đọc cả nước. Những kết quả đạt được của các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam là rất đáng khích lệ, trân trọng và đáng tự hào. Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan báo chí trong giai đoạn hiện nay là rất lớn thì cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nhiều.

Để hoạt động báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam phát huy được thế mạnh trong thời kỳ mới, thời kỳ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, thực hiện đúng vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin hữu hiệu của Đảng và Nhà nước, các cơ quan báo chí cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, phát huy truyền thống, giữ vững bản sắc, làm đậm nét và đặc sắc tính khoa học trong từng trang viết, từng bài viết để xây dựng và bảo vệ thương hiệu cơ quan báo chí của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; đồng thời, phải đặt ra và thực hiện lộ trình, phương hướng phát triển, đề ra những biện pháp khắc phục khó khăn, tồn tại để đưa tờ báo của mình thực sự là công cụ thông tin tuyên truyền có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và của Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Doãn Kiên - Long Giang

Bạn đang đọc bài viết Báo chí VUSTA liên tục đổi mới, nâng cấp để phụng sự bạn đọc tốt hơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo năm 2024
Liên hoan là dịp để đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh giao lưu học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kết nối tạo môi trường, không gian dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo, từ đó thúc đẩy phong trào sáng tạo trẻ ngày càng phát triển...
Gia Lai: Bế mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XII
Sáng 10/7/2024, tại Hội trường 2/9 (TP.Pleiku), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin mới

Tuyên Quang: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo năm 2024
Liên hoan là dịp để đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh giao lưu học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kết nối tạo môi trường, không gian dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo, từ đó thúc đẩy phong trào sáng tạo trẻ ngày càng phát triển...