Thứ hai, 20/05/2024 12:41 (GMT+7)
Tạp chí Kinh tế Môi trường - Những dấu ấn đáng nhớ
Trên hành trình truyền thông gìn giữ bảo vệ môi trường, Tạp chí Kinh tế Môi trường, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả, không chỉ bởi các tuyến bài chất lượng mà cả những hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn.
2020 - Năm của những sứ mệnh về môi trường
Những thảm họa thiên nhiên xảy ra năm 2019 không chỉ đe dọa nghiêm trọng tới hệ sinh thái toàn cầu mà còn tới cuộc sống của con người. Năm 2020, khi Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu bắt đầu triển khai, cả thế giới cần chung tay đối phó với tình hình nguy cấp hiện tại và ngăn chặn “đại họa” có khả năng diễn ra trong tương lai.