Thứ bảy, 28/05/2022 02:20 (GMT+7)
Bỏ mục tiêu sản xuất điện, nhà máy xử lý rác ở Nam Định được tăng hơn 652 tỷ đồng vốn đầu tư?
Theo quyết định điều chỉnh mới đây, ngoài phê duyệt điều chỉnh tăng hơn 652 tỷ đồng vốn đầu tư, tăng công suất, cho lùi thời gian hoàn thành, UBND tỉnh Nam Định còn phê duyệt bỏ mục tiêu sản xuất điện của dự án nhà máy rác xã Mỹ Thành đang chậm tiến độ.
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh giải quyết xử lý rác thải
Tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án là yêu cầu hết sức cần thiết nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc do rác thải gây ra.