Thứ hai, 26/09/2022 23:29 (GMT+7)
Nan giải bài toán xử lý rác thải vùng cao Nghệ An
Với tốc độ phát triển dân số, các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong những năm gần đây của các huyện vùng cao Nghệ An, vấn đề thu gom, xử lý rác thải trở thành câu chuyện đáng báo động cho môi trường sống.
Bỏ mục tiêu sản xuất điện, nhà máy xử lý rác ở Nam Định được tăng hơn 652 tỷ đồng vốn đầu tư?
Theo quyết định điều chỉnh mới đây, ngoài phê duyệt điều chỉnh tăng hơn 652 tỷ đồng vốn đầu tư, tăng công suất, cho lùi thời gian hoàn thành, UBND tỉnh Nam Định còn phê duyệt bỏ mục tiêu sản xuất điện của dự án nhà máy rác xã Mỹ Thành đang chậm tiến độ.