Thứ ba, 21/03/2023 05:17 (GMT+7)
Đề xuất mới về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó bổ sung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.