Thứ năm, 21/10/2021 00:03 (GMT+7)
Mở rộng xã hội hóa hoạt động khí tượng thủy văn phục vụ phát triển bền vững
Nhận định xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực cho hoạt động KTTV là xu thế chung, tất yếu của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có trình độ phát triển cao trên thế giới; Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN&MT) kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng quy mô, phương thức và loại hình xã hội hóa hoạt động KTTV.