Thứ bảy, 13/07/2024 23:00 (GMT+7)
Lâm Đồng tăng cường hợp tác phát triển du lịch
Với những tiềm năng sẵn có, du lịch được xem là một trong những trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng. Vì vậy, thời gian qua tỉnh đã có nhiều hoạt động hợp tác, liên kết với các địa phương trong và ngoài nước đẩy mạnh kết nối du lịch.