Thứ ba, 07/12/2021 22:00 (GMT+7)
Bộ chỉ số PEPI - Thước đo tăng trưởng xanh
Tại Việt Nam, bộ chỉ số PEPI đánh giá hiệu quả bảo vệ môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ giúp bổ sung hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.