Thứ tư, 22/03/2023 10:34 (GMT+7)
Luật Đất đai (sửa đổi): Đề xuất bổ sung quy định quyền của người sử dụng đất thuê
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định quyền của người sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm được thế chấp, bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)