Thứ bảy, 02/12/2023 03:37 (GMT+7)
Bảo vệ đại dương - vì sự sống con người
Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam đã trải qua 12 năm thực hiện, hưởng ứng ở cấp độ Quốc gia, thể hiện sự đoàn kết, nâng cao nhận thức của tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương.