Thứ sáu, 21/06/2024 04:58 (GMT+7)
Quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản
Để góp phần bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. Sở NN và PTNT tỉnh Thanh Hóa ban hành Văn bản số 1948/ SNN&PTNT-CCTS yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản và nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.