Thứ bảy, 04/02/2023 12:59 (GMT+7)
Long An: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
Với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, tỉnh Long An đã và đang triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, giá trị nông sản hướng đến phát triển bền vững,...