Thứ hai, 24/06/2024 11:31 (GMT+7)
Thứ ba, 11/06/2024 09:45 (GMT+7)

Lào Cai: Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia đạt 58,5 tỷ đồng

Theo dõi KTMT trên

Ba đơn vị của tỉnh Lào Cai gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư và các huyện Mường Khương, Bắc Hà thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2024 - 2025.

Tỉnh Lào Cai đã giải ngân của ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 là gần 58,5 tỷ đồng, bằng 4,3% dự toán Trung ương giao (tính đến ngày 09/6/2024). Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 5,9%; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 3,6% và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 3,7%.

Lào Cai: Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia đạt 58,5 tỷ đồng - Ảnh 1
Mô hình trồng chè ở Mường Khương, Lào Cai.

Do nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cơ bản không có khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn. Hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị đang tổ chức triển khai, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân theo quy định.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Lào Cai thực hiện đề xuất điều chỉnh. Trong đó, chương trình đề xuất điều chỉnh giảm nguồn kinh phí dự án 1 (Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt); Dự án 2 (Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư nơi cần thiết); Dự án 3 (Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững,…); Dự án 5 (Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực); Dự án 8 (Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vẫn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em); Tiểu dự án 1, Dự án 9 (Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù). Một số dự án 3, 4, tiểu dự án 1 - Dự án 5 có thể hấp thụ thêm nguồn vốn để giải ngân.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tỉnh Lào Cai đề xuất điểu chỉnh giảm nguồn kinh phí thực hiện đối với Dự án 2, Tiểu dự án 1 và Dự án 3 (các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất); Dự án 4 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững). Dự án 5 (Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo) và Dự án 6 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin) có thể hấp thụ thêm được nguồn vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Trịnh Xuân Trường cho rằng đến thời điểm hiện tại tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh còn rất thấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề xuất điều chỉnh giảm nguồn vốn một số dự án, tiểu dự án chủ yếu tập trung vào Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; một số dự án phát triển sản xuất theo chuỗi ở các huyện còn gặp khó khăn, vướng mắc…

Chủ tịch Trịnh Xuân Trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với nguồn vốn chưa được phân bổ cần thực hiện các quy trình để tiếp tục phân bổ trong kỳ họp HĐND tỉnh Lào Cai thường lệ giữa năm đảm bảo theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Trịnh Xuân Trường giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các huyện Mường Khương, Bắc Hà được lựa chọn thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2024 - 2025, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện; hoàn thiện nội dung trình UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định giao mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai.

Đối với các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi đã giao cho các huyện cần khắc phục khó khăn, chủ động triển khai thực hiện. Đối với các dự án phát triển cộng đồng, những dự án chưa phê duyệt cần đôn đốc các xã, cơ quan chuyên môn đảm bảo hoàn thành việc phê duyệt để sớm triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án.

Đức Mậu

Bạn đang đọc bài viết Lào Cai: Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia đạt 58,5 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới