Chủ nhật, 14/08/2022 01:48 (GMT+7)
Ninh Thuận: Nâng cao quản lý, bảo tồn VQG Núi Chúa
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành văn bản “Kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển VQG Núi Chúa giai đoạn 2021 - 2025”, hướng đến mục tiêu nâng cao việc quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy được giá trị tài nguyên sẵn có.