Thứ ba, 24/05/2022 23:10 (GMT+7)
Chủ nhật, 22/12/2019 14:25 (GMT+7)

Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), trân trọng giới thiệu một số hình ảnh đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người Anh Cả của Quân đội, vị Đại tướng của nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911, tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình trong một gia đình có truyền thống hiếu học và yêu nước. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, ông đã chỉ huy hàng trăm trận đánh lớn góp phần tạo ra những bước ngoặt lịch sử quan trọng đối với công cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân, đế quốc, giành và bảo vệ độc lập của Việt Nam.

Theo Sắc lệnh 110/SL ngày 20/01/1948, ông được phong hàm Đại tướng và trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam khi mới chỉ 37 tuổi. Là người chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều sáng kiến quan trọng trong việc xây dựng cũng như phát huy sức mạnh của quân đội. Mỗi thắng lợi vẻ vang của quân và dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc đã ghi dấu ấn công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người Anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ những bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc thế kỷ XX là những tài liệu hết sức quý giá khắc họa sâu sắc về vị Đại tướng tài ba, hết lòng, hết sức vì sự hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam. Những tấm ảnh quý giá này hiện đang được lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 1
Đồng chí Võ Nguyên Giáp trong Lễ tổ chức thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ở khu rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng), ngày 22/12/1944. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, PCB 01.2011)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 2
Đồng chí Võ Nguyên Giáp trong ngày đón quân Đồng minh vào giải giáp khí giới quân Nhật ở Hà Nội, năm 1945. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh Phông Nguyễn Bá Khoản, SLT 77 - C100)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 3
Đồng chí Võ Nguyên Giáp (người khoanh tay), cụ Nguyễn Văn Tố (người mặc áo dài) đón Bác Hồ từ Pháp về cảng Hải Phòng, ngày 20/10/1946. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh Phông Nguyễn Bá Khoản, SLT 328a - 732)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 4
Bữa cơm thân mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ tại Việt Bắc, năm 1947. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh LIII, SLT 386 - BH8)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 5
Đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh về kế hoạch phá tan âm mưu của Pháp tấn công Việt Bắc Thu Đông, năm 1947. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh LIII, SLT 387 - BH9)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 6
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang xem tập ảnh chiến thắng Biên giới, năm 1950. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh LIII, SLT 394 - BH21)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 7
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh LIII, SLT 412)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 8
Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt các đơn vị pháo cao xạ chuẩn bị chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh phông Bộ Ngoại giao, SLT 3107 - 2765)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 9
Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận, năm 1954. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh phông Bộ Ngoại giao, SLT 3111 - 2769)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 10
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh trong buổi Lễ mừng chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh phông Bộ Ngoại giao, SLT 3295 - 2953)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 11
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ quyết chiến quyết thắng cho những đơn vị có nhiều thành tích nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Tài liệu ảnh Phông Bộ Ngoại giao, hồ sơ 3297 – 2955)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 12
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp đồng chí Võ Nguyên Giáp ở Bắc Bộ Phủ, tháng 10/1954. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 763 - 46)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 13
Nhân dân Hà Nội kỷ niệm ngày 1/1/1955: Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên lễ đài. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh phông Bộ Ngoại giao, SLT 3328 - 2687)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 14
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng 3/1955 tại Hà Nội. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh phông Quốc hội, Q1, SLT 29)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 15
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Hùng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đoàn đại biểu anh hùng và dũng sĩ Quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, năm 1965. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh 1954 - 1985, SLT 1495)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 16
Đồng chí Võ Nguyên Giáp thị sát máy bay trinh sát không người lái tầng thấp 147 của Mỹ bị bắn rơi ở Hà Nội, ngày 12/6/1966. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 823 - 1026)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 17
Đại tướng Võ Nguyên Giáp kiểm tra trận địa pháo ở Hà Tây, năm 1968. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh Phông Nguyễn Bá Khoản, SLT 972 - 1024)
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân - Ảnh 18
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí Quân ủy Trung ương đang theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, PCB)
Bạn đang đọc bài viết Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tăng lương tối thiểu vùng là vấn đề cấp bách hiện nay
Trước kiến nghị của 8 hiệp hội ngành hàng đề nghị lùi thời điểm tăng lương tối thiểu vùng đến ngày 1/1/2023, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng lương từ ngày 1/7 bởi đây là vấn đề cấp bách, cần thiết khi đời sống của người lao động đang khó khăn.

Tin mới

Tin tức môi trường nổi bật ngày 24/5
Mưa lớn kéo dài gây ngập úng miền Bắc; Lùi thời hạn trình Luật Đất đai (sửa đổi); Xử lý gần 50 nghìn trường hợp vi phạm môi trường ở Hà Nội; Đà Nẵng đầu tư 300 triệu theo dõi quan trắc phóng xạ môi trường... là những tin tức môi trường nổi bật ngày 24/5.
Tình trạng phân lô bán nền: Cấm hay quản?
Tình trạng phân lô bán nền hiện nay đang diễn ra tràn lan ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, căn bệnh “không quản được thì cấm” đã trầm kha đến mức cần phải nhanh chóng trị tận gốc, nếu không muốn nó tiếp tục cản trở, thậm chí kéo lùi sự phát triển.