Thứ năm, 01/06/2023 05:57 (GMT+7)
Nghĩ về chữ Đức, chữ Tài của người cán bộ
Mỗi khi nói về cán bộ, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng coi trọng cả đức và tài, trong đó đức phải là gốc. Theo Người, cán bộ mà không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.
Nghệ An: Long trọng khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023
Lễ hội Làng Sen là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa văn hóa quan trọng trong đời sống tinh thần nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Lễ hội nhằm thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kiên định một con đường
Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã kế thừa và không ngừng bổ sung, phát triển đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.