Thứ năm, 08/12/2022 12:18 (GMT+7)
Khai thác "mỏ vàng" điện gió Việt Nam
Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá là có tiềm năng điện gió lớn. Ngành điện gió Việt Nam đang ngày càng phát triển, thể hiện qua nhiều con số ấn tượng. Cần đưa ra các biện pháp hợp lý, thúc đẩy khai thác điện gió tại Việt Nam.
Gợi mở chính sách về năng lượng tái tạo
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản từng cho biết sẽ tăng nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030. Do chưa có kinh nghiệm nên nhiều nhà đầu tư đang gặp khó khăn trong phát triển năng lượng tái tạo.