Chủ nhật, 05/02/2023 12:31 (GMT+7)
Không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường theo quy định xử phạt?
Trong Nghị định 45/2022/NĐ-CP, Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong trường hợp không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường.