Chủ nhật, 16/06/2024 22:10 (GMT+7)
“Xanh hóa” bao bì thực phẩm, nói dễ khó làm!
“Xanh hóa” bao bì thực phẩm không chỉ là xu hướng mà còn là sự chuyển đổi chiến lược của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về môi trường. Tuy nhiên, quá trình xanh hóa đòi hỏi nguồn vốn, thời gian, cũng như nâng cao trình độ nguồn nhân lực.
Phát triển kinh tế biển xanh như thế nào?
Chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế biển xanh, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.
VinFast và câu chuyện tiên phong chuyển đổi xanh
Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng đáng báo động, việc phát triển công nghệ sản xuất ô tô xanh, xe gắn máy xanh là lựa chọn tối ưu để giảm lượng phát thải ra môi trường trong hiện tại và hướng tới tương lai xanh bền vững.