Thứ sáu, 21/01/2022 02:59 (GMT+7)
Quỹ bảo vệ môi trường và những điều cần biết
Quỹ bảo vệ môi trường là tổ chức tài chính được thành lập ở trung ương, ngành, lĩnh vực, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. Những lĩnh vực hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường cần hiểu để thực hiện đúng.