Thứ năm, 18/04/2024 10:36 (GMT+7)
Ô nhiễm không khí vẫn "bao trùm" Hà Nội
Những ngày qua, đặc biệt là từ cuối tháng 11/2023, theo ghi nhận từ ứng dụng IQAir, Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc ở trong tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm bụi mịn ở chỉ số cao.
Sơn La: Nâng cao quản lý chất lượng môi trường không khí
Trong giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh thực hiện đánh giá hiện trạng phát thải, diễn biến chất lượng môi trường không khí, công tác quản lý trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí từ một số nguồn thải chính.