Thứ năm, 08/12/2022 12:33 (GMT+7)
Sơn La: Nâng cao quản lý chất lượng môi trường không khí
Trong giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh thực hiện đánh giá hiện trạng phát thải, diễn biến chất lượng môi trường không khí, công tác quản lý trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí từ một số nguồn thải chính.
Không khí miền Bắc ô nhiễm nặng
Theo thang bảng đo chỉ số chất lượng không khí, trong số 96 thành phố của nhiều quốc gia trên thế giới được quan trắc, Hà Nội đang đứng thứ 2 với chỉ số 197 - mức đỏ, có hại cho sức khỏe.