Thứ năm, 23/05/2024 00:25 (GMT+7)
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khởi sắc
Việt Nam liên tục cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam. Đồng thời một yếu tố nữa là chi phí sản xuất ở Việt Nam, lao động thấp hơn nếu so sánh với nhiều nước khác trên thế giới, điều này khiến Việt Nam hấp dẫn FDI.