Thứ bảy, 03/06/2023 09:24 (GMT+7)
Điều trị nghiện bằng methadone làm giảm 40% hành vi vi phạm pháp luật
Tỉ lệ bệnh nhân có hành vi vi phạm pháp luật giảm từ 40,8% xuống còn 1,34% sau hai năm tham gia điều trị methadone; tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 4.372 tỉ đồng/năm. Điều trị nghiện bằng methadone giúp giảm tổng số trường hợp nhiễm mới HIV hằng năm từ khoảng 30 nghìn ca từ những năm 2006 - 2007 xuống còn khoảng 10 nghìn ca năm 2015.