Thứ năm, 23/05/2024 04:27 (GMT+7)
Bảo vệ nguồn tài nguyên đa dạng sinh học
Việt Nam được biết đến là một trong những nước có đa dạng sinh học cao trên thế giới. Các hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng là nguồn vốn quan trọng cho phát triển bền vững nhiều ngành kinh tế của đất nước.