Thứ sáu, 03/02/2023 20:51 (GMT+7)
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo: Làm tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý ngành năng lượng điện
Là đơn vị mới thành lập sau khi Bộ Công Thương tái cơ cấu lại tổ chức, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước thời kỳ hội nhập song Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã có sự kế thừa và gắn liền với quá trình phát triển của ngành điện cách mạng VN.