Thứ hai, 26/02/2024 04:48 (GMT+7)
Sơn La: Nâng cao quản lý chất lượng môi trường không khí
Trong giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh thực hiện đánh giá hiện trạng phát thải, diễn biến chất lượng môi trường không khí, công tác quản lý trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí từ một số nguồn thải chính.
Dân chủ, thẳng thắn, chân thành, tin cậy và trách nhiệm
Sáng 29/5, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4, với chủ đề "Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững".