Thứ bảy, 23/10/2021 15:13 (GMT+7)
Cấp thiết xử lý, tái chế rác thải nông thôn
Hiện nay, số lượng rác thải phát sinh ở khu vực nông thôn tương đối lớn, khoảng 13 triệu tấn rác thải/năm. Trong khi đó, theo thống kê của Bộ TN&MT, tỉ lệ thu gom còn thấp, đạt khoảng 40 - 50%; tỉ lệ tái chế cũng chỉ mới dừng ở 3,24%.
Nan giải chuyện đốt rác tự phát
Đốt rác thải sinh hoạt và các phụ phẩm nông nghiệp không chỉ gây ô nhiễm tại khu vực đốt rơm rạ mà các chất ô nhiễm còn theo gió phát tán ra vùng rộng lớn, làm gia tăng ô nhiễm không khí cho Thủ đô.