Thứ ba, 16/07/2024 09:30 (GMT+7)
Thủ tục thêm tên vợ hoặc chồng vào sổ đỏ
Tài sản hình thành sau khi kết hôn sẽ được xem là tài sản chung của cả vợ và chồng. Tuy nhiên, một số trường hợp sổ đỏ ghi tên một người. Nếu bạn có nhu cầu ghi thêm tên vợ hoặc chồng vào sổ đỏ, thì theo hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, trình tự chi tiết.