Thứ năm, 28/10/2021 11:22 (GMT+7)
VIASEE: Sứ mệnh mới, tầm nhìn mới
Trong nhiệm kỳ mới, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE) sẽ tiếp tục phát huy thành quả đạt được, nâng cao trình độ chuyên môn của lực lượng trí thức, các nhà nghiên cứu về KH&CN cũng như đổi mới, nâng cao hoạt động của Tạp chí Kinh tế Môi trường.
Doanh nghiệp và trách nhiệm với Môi trường - Xã hội
“Không nên chỉ dừng ở các nghĩa vụ về đạo đức hay giá trị về mặt hình ảnh, mà cần đặt trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường và xã hội như là trách nhiệm thực chất và nội tại”, Luật sư Hà Huy Phong cho biết.
Kinh tế xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Với lợi thế nằm trong khu vực nhiệt đới, gió mùa, có nguồn năng lượng tự nhiên phong phú, sinh vật tăng trưởng nhanh là điều kiện thuận lợi giúp Việt Nam tham gia vào các chương trình mục tiêu thiên niên kỷ để hướng tới xây dựng một “nền kinh tế xanh”.