Thứ năm, 13/06/2024 00:47 (GMT+7)
Kỷ nguyên mới cho phát triển kinh tế xanh
Những dấu mốc quan trọng cho kỷ nguyên mới về phát triển kinh tế xanh đang được thiết lập thông qua việc Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.